Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Rambidrag IT 2008

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RIT08-0010 Interaktion, Inlärning och Kognition i Robotsystem IT 090101 – 150331 29 191 265
RIT08-0016 Realtidstrafikledningssystem användning av SDR Teknologi IT 090101 – 120630 7 000 000
RIT08-0031 Designing Supple Systems IT 090101 – 111230 13 000 000
RIT08-0041 SSPI: Skalbar sökning av information från hela produktcykeln IT 090101 – 150630 26 340 000
RIT08-0043 Bärbara Seende System IT 090101 – 141231 24 000 000
RIT08-0055 CoDeR-MP: Realtidssystem på flerkärniga plattformar IT 090101 – 141231 19 637 332
RIT08-0056 Feltoleranta och säkra inbyggda system i fordon IT 090101 – 111230 11 000 000
RIT08-0061 RAMCOORAN IT 090101 – 141231 24 000 000
RIT08-0065 ProFun: Programmeringsplattform för trådlösa sensornätverk IT 090101 – 150630 24 452 833
RIT08-0068 Promos: Förenklad Sensornätsprogrammering IT 090101 – 150531 26 300 000
RIT08-0075 ENGROSS - Att bygga mjukvarusystem som kan växa och förändra IT 090101 – 141231 28 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt