Hoppa till innehåll
EN In english

Rambidrag IT 2010

Ansökningsperiod
100914-101124
Bidragsperiod
2011-2017
Belopp (milj kr)
160.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Five-year research group grants for research on Software-Intensive Systems within a framework of maximum SEK 160 million are announced. The aim is to strengthen Sweden’s competitiveness in the development of software-intensive systems and products. Applications should combine research and knowledge bases within systemoriented research with contributions from disciplines that can be utilised in a demonstrator relevant to a selected area of application.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 51 8 16%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 51 8 16%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 5 0 0%
Manliga huvudsökande 46 8 17%
Visa projekt