Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Rambidrag IT 2010

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RIT10-0033 Mjukvaruabstraktioner för heterogena multiprocessorer IT 110901 – 170831 19 715 631
RIT10-0043 E2E Clouds, End-to-End Distribuerade Moln IT 110901 – 170831 25 000 000
RIT10-0047 Kollaborativa Obemannade Flygande Farkoster IT 110901 – 160831 14 467 297
RIT10-0051 Samverkande lokalisering IT 110901 – 170831 17 965 363
RIT10-0069 Bevisbart säkra exekveringsplattformar för inbyggda system IT 110901 – 170831 19 603 404
RIT10-0070 Säkerhetsanalys för förutsägbara programvaruintensiva system IT 110901 – 170831 17 988 572
RIT10-0080 ICT-PSI: ICT-platform för hållbara infrastrukturer IT 110901 – 160831 18 430 000
RIT10-0087 RÅ FP: Resursmedveten funktionell programmering IT 110901 – 160831 24 250 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt