Hoppa till innehåll
EN In english

Rambidrag material, 2008

Ansökningsperiod
080801-081201
Bidragsperiod
2009-2015
Belopp (milj kr)
225.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser femåriga rambidrag för forskning inom materialvetenskap inom en ram av maximalt 225 milj kr. Ansökningar ska inriktas mot områdena funktionella skikt eller lätta material. Rambidragen kommer att ligga i intervallet 2-6 milj kr/år och ska finansiera applikationsdrivna projekt.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 87 13 15%
Livsvetenskaperna 0 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 83 13 16%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 9 1 11%
Manliga huvudsökande 78 12 15%
Visa projekt