Hoppa till innehåll
EN In english

Rambidrag Material, 2011

Ansökningsperiod
110921-111221
Bidragsperiod
2012-2017
Belopp (milj kr)
150.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Rambidrag för materialvetenskaplig forskning inom områdena Funktionella skikt och ytor och Lätta material utlyses inom en ram om maximalt 150 miljoner kr. Rambidragen avses ligga i intervallet 4-7 miljoner kr/år och löpa under fem år. Finansieringen för de sista två åren är beroende av utfallet från halvtidsutvärdering. Bidragen skall finansiera forskning av högsta internationella klass och med strategisk relevans för nuvarande och framtida näringsliv i Sverige.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 61 6 10%
Livsvetenskaperna 1 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 56 6 11%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 16 2 13%
Manliga huvudsökande 45 4 9%
Visa projekt