Hoppa till innehåll
EN In english

Växelverkan mellan högt laddade partiklar och makromolekyler i lösning

Diarienummer
A3 06:217
Start- och slutdatum
060101-091231
Beviljat belopp
6 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Övrigt

Summary

Populärvetenskaplig beskrivning