Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom SFC inom Livsvetenskap - tilläggsanslag

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:099b Nyttiggörande av forskning inom Utvbio växt LV 060101 – 091231 6 500 000
A3 02:097b Nyttiggörande av forskning inom CEDB LV 060101 – 091231 3 500 000
A3 02:094b Nyttiggörande av forskning inom stamcellsbiologi LV 060101 – 101231 1 000 000
A3 02:098b Nyttiggörande av forskning inom CIM LV 060101 – 101231 2 000 000
A3 02:096b Nyttiggörande av forskning inom IRIS LV 060101 – 101231 770 000
A3 02:095b Nyttiggörande av forskning inom RAPID LV 060101 – 101231 3 600 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt