Hoppa till innehåll
EN In english

Forskningscentrum Rationella metoder för att utveckla hämmare av sjukdomsalstrande organismer

Diarienummer
A3 02:095
Start- och slutdatum
030101-101231
Beviljat belopp
52 000 000 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Målet för centret är att utveckla läkemedel genom strukturbaserad design av proteashämmare för behandling av allvarliga infektioner i utvecklingsländerna, framförallt tuberkulos och malaria. Centret kommer att erbjuda unika möjligheter att utveckla nya modeller för utbildning av framtida forskare inom läkemedelsindustrin.

Populärvetenskaplig beskrivning