Hoppa till innehåll
EN In english

Strategic Mobility 2013

Ansökningsperiod
130422-130909
Bidragsperiod
2014-2015
Belopp (milj kr)
14.8
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 50 15 30%
Livsvetenskaperna 9 4 44%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 6 1 17%
Materialvetenskap och materialteknologier 10 2 20%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 17 7 41%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 5 0 0%
Övrigt 3 1 33%
Kvinnliga huvudsökande 15 3 20%
Manliga huvudsökande 35 12 34%
Visa projekt