Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2013

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM13-0007 Mätning av produkt- och organisations- prestation IT 140401 – 151231 613 336
SM13-0008 Matthew - Millimetervåg Kommunikation i Cellulära Nät IT 140301 – 161231 1 302 040
SM13-0010 Deformation hos CVD beläggningar vid hög temperatur MV 140630 – 161231 1 000 000
SM13-0011 Förbättra fodervärderingssystemet NorFor LV 140101 – 151231 1 181 500
SM13-0013 UTVECKLING AV ETT NYTT ASTMALÄKEMEDEL LV 141001 – 161231 1 458 000
SM13-0017 Mikrobiota Reglerar Inflammatoriska Processer hos Värden LV 140401 – 161231 945 414
SM13-0020 Strömningsfysik i motorcylinder Öv 140101 – 151231 1 235 000
SM13-0028 Massiv MIMO-system med olinjär, icke-ideal hårdvara IT 140101 – 151231 942 000
SM13-0033 GR translokation till cellkärnan LV 140101 – 141231 562 923
SM13-0034 Robust Robot Montering med hjälp av Artificiell Intelligens IT 140101 – 151231 427 957
SM13-0036 Forskningsvistelse, Höghastighets, trådlös datakommunikation IT 140101 – 141231 1 467 282
SM13-0040 Strategisk Produktionsutveckling MV 140101 – 161231 793 859
SM13-0054 Integration av dynamiska och statiska program i stor skala IT 140301 – 161231 543 000
SM13-0056 Undersökning av svårlösliga organiska vätskor med geofysik BT 140401 – 160331 995 000
SM13-0074 Hur påverkar dålig ljudkvalitet i telefoner minnet av tal? IT 150101 – 151231 590 692
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt