Hoppa till innehåll
EN In english

Strategic Mobility 2014

Ansökningsperiod
140414-140910
Bidragsperiod
2015-2016
Belopp (milj kr)
15.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 39 15 38%
Livsvetenskaperna 3 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 6 2 33%
Materialvetenskap och materialteknologier 10 6 60%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 8 4 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 6 2 33%
Övrigt 6 1 17%
Kvinnliga huvudsökande 8 4 50%
Manliga huvudsökande 31 11 35%
Visa projekt