Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2014

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM14-0006 Autonom hantering av virtuella nätverkstjänster i datacenter IT 150201 – 160831 488 114
SM14-0009 Inverkan av väte på förtida haveri av lagerstål MV 150101 – 170131 948 915
SM14-0011 Resorberbart nät, optimerat för mjukvävnadsregenerering MV 150101 – 161231 1 064 093
SM14-0013 Gen&ReuseSafetyCases MB 150331 – 170831 828 386
SM14-0016 Säkra och pålitliga 5G nätverk IT 150101 – 170630 1 372 000
SM14-0019 Säkra dataobjekt i informationscentrerade nätverk IT 150101 – 161231 1 013 842
SM14-0024 Jetting av nanomaterial för packaging tillämpningar MV 151015 – 161014 877 500
SM14-0029 Transmission Grid Skydd för HVAC och HVDC Öv 150101 – 170630 750 000
SM14-0030 Användning av mänskliga exosomer för transport av terapeutis BT 150101 – 161231 650 000
SM14-0032 Framtida teknik för en hållbar svensk sockerbetsindustri BT 150101 – 161231 1 374 296
SM14-0033 Elektromagnetiska förluster i trefas kraftkabel MB 150101 – 161231 941 000
SM14-0034 Polymera dielektriska material för HVDC kabeltillbehör MV 150101 – 161231 913 000
SM14-0035 Atomistisk beskrivning av plasticitet i tekniska material MV 150101 – 161231 1 500 000
SM14-0036 Kvantitativ analys av mikrostrukturen hos presshärdat stål MV 150101 – 171231 1 043 800
SM14-0045 Strategisk Mobilitet 2014 IT 150101 – 161231 989 005
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt