Hoppa till innehåll
EN In english

Validering av körsimulator för subjektiv utvärdering

Diarienummer
SM15-0034
Start- och slutdatum
160101-180630
Beviljat belopp
612 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik

Summary

The aim of this project is to study the validity of using moving base driving simulators for subjective assessment of vehicle dynamics characteristics. Today vehicle dynamics development is mainly based on subjective assessments where expert test engineers drive a physical vehicle on a test track, and based on their assessment vehicle modifications are performed until the requirements are fulfilled. The objective of using moving base driving simulators is to run model based vehicle dynamics development where expert drivers instead subjectively assess vehicle models, which eliminate the need for physical vehicle prototypes and transports to test sites, and allow controlling other factors such as road conditions. The work plan is to conduct experiments using a physical vehicle as well as a validated model of this vehicle in a driving simulator. An analysis of the correlation of subjective assessments between real and virtual environment will be performed to validate the method. The objective is to understand how changes in the vehicle chassis tuning are perceived in the driving simulator versus physical tests. Furthermore, to increase the understanding of driving simulator benefits and limitations as well as human factors causing differences. The overall goal is to enable a transition from physical testing to virtual simulation methods and thereby improve the efficiency and quality of vehicle dynamics development.

Populärvetenskaplig beskrivning

När man utvecklar bilar idag så baserar sig den fordonsdynamiska utvärderingen främst på testingenjörers bedömningar. Utifrån dessa bedömningar genomförs sedan ändringar i fordonet till dess att kravspecifikationen är uppfylld. Det innebär att fordonen måste vara byggda och köras på testbanor, vilket innebär att detta moment kommer in väldigt sent i produktutvecklingsprocessen och påverkas av exempelvis väderförhållanden. Fordonets dynamiska egenskaper är mycket viktiga för exempelvis körkänsla och säkerhet så är det angeläget att ta fram metoder som gör att detta kan tas hänsyn till så tidigt som möjligt. Målet med projektet är att studera hur väl man kan använda rörelsebaserade körsimulatorer för att kunna bedöma hur fordonen upplevs att köra. Det innebär att expertförarna bedömer känslan av att köra virtuella fordonsmodeller i körsimulatorn. Experiment med ett verkligt fordon planeras i detta projekt samt framtagandet av en validerad modell av fordonet för utvärdering i en körsimulator. En analys av sambandet mellan expertförarnas subjektiva bedömningar mellan den verkliga och virtuella miljön kommer att utföras för att utvärdera den föreslagna metoden. Målet är att förstå hur förändringar i fordonets chassiegenskaper uppfattas i en körsimulator jämfört med verkliga tester. Syftet är också att öka förståelsen för en rörelsebaserad körsimulators fördelar och begränsningar samt mänskliga faktorer som kan orsaka skillnader. Användandet av körsimulatorer skulle därmed kunna minska eller på lång sikt eliminera behovet av prototypfordon och transport till testbanor samt göra det möjligt att påverka andra faktorer såsom vägförhållanden. Det slutliga målet är därmed att möjliggöra en övergång från fysiska tester till virtuella simuleringsmetoder och därigenom förbättra effektiviteten och kvaliteten i fordonsdynamikutvecklingen.