Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2015

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM15-0002 mm-vågsradar IT 160201 – 171231 828 000
SM15-0004 Villkorsprogrammering i telekommunikation IT 160101 – 171231 880 000
SM15-0021 Färdplan för Tillverkning MV 160101 – 161231 570 600
SM15-0022 Multiskal material simulerig av HVDC kabel isolation MV 160101 – 181231 822 000
SM15-0024 Immunreglerande receptorer i tumörutvekling LV 160301 – 181231 1 430 000
SM15-0025 Innovativa gränssnitt för axialglidlager MV 160201 – 180731 538 699
SM15-0026 Observerbarhet för IoT System IT 160101 – 171231 604 881
SM15-0028 Metoder för kontrollerad kolloidal aggregering MV 160501 – 171231 702 107
SM15-0032 Tid- och klocksynkronisering och postionering för 5G nätverk IT 160101 – 161231 0
SM15-0034 Validering av körsimulator för subjektiv utvärdering MB 160101 – 180630 612 000
SM15-0036 Bättre mjölkproduktion genom att förena Biologi och Teknik BT 160101 – 181231 859 000
SM15-0037 Systemering av analoga kretsar för 5G trådlösa nätverk IT 160101 – 161231 450 000
SM15-0040 Adaptiv interaktion för framtida flygsystem IT 160101 – 161231 457 518
SM15-0041 Processmodellering, simulering och kylning för datacenter IT 160101 – 180630 780 000
SM15-0043 Lättviktösningar för hållbara transporter MV 160901 – 180831 549 295
SM15-0046 Högspänningsventiler med matriskopplade SiC-komponenter IT 160101 – 181231 800 000
SM15-0054 Elektriska och mekaniska egenskaper polyolefin nanokomposite MV 160101 – 181231 958 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt