Hoppa till innehåll
EN In english

Processmodellering, simulering och kylning för datacenter

Diarienummer
SM15-0041
Start- och slutdatum
160101-180630
Beviljat belopp
780 000 kr
Förvaltande organisation
Luleå University of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Modern datacenters are characterized by large sizes, high energy consumption and complexity involving IT, power supply, ventilation and cooling. Datacenter energy efficiency is a major concern for datacenter design and operation. To improve datacenter energy efficiency through efficient cooling and ventilation, advanced process control and optimization, process models to describe the process power consumption are required. The scope of this activity includes two parts, Part 1: Development of theoretical models of energy efficient datacenters. The model will be used to check different automation strategies and control algorithm. It will also be used simulate various design and operation scenarios and make datacenter operation economic evaluation. Expected results are comprehensive datacenter models covering server rack, cooling system, CRAC, CRAH, power device, UPS and PDU. This activity will involve a supervision of Ph.D student for collaboration with Luleå University of Technology (LTU). Part 2: Develop innovative distributed air flow control and server cooling solutions for datacenters. The solutions are expected to saving datacenter energy consumption significantly and can be included as ABB datacenter offereing.

Populärvetenskaplig beskrivning

Moderna datacenter kännetecknas av stora storlekar, hög energiförbrukning och komplexitet som involverar IT, strömförsörjning, ventilation och kyla. Datacenter energieffektivitet är ett stort problem för datacenter konstruktion och drift. För att förbättra datacenter energieffektivitet genom effektiv kylning och ventilation, avancerad processtyrning och optimering, processmodeller för att beskriva processen strömförbrukning krävs. Detta projekt kommer att utveckla teoretiska modeller för energieffektiva datacenter. Modellen kommer att användas för att kontrollera olika strategier automations och styralgoritm. Det kommer också att användas simulera olika design- och driftscenarier och gör datacenter drift ekonomisk utvärdering. En innovativ distribuerade styr luftflöde och serverkylningslösningar för datacenter kommer att utvecklas. Lösningarna förväntas sparande datacentral energiförbrukning avsevärt och kan inkluderas som ABB datacenter offereing.