Hoppa till innehåll
EN In english

Strategic Mobility 2016

Ansökningsperiod
160415-160914
Bidragsperiod
2017-2018
Belopp (milj kr)
13.5
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 42 12 29%
Livsvetenskaperna 2 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 1 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 14 5 36%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 14 3 21%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 6 2 33%
Övrigt 5 2 40%
Kvinnliga huvudsökande 6 2 33%
Manliga huvudsökande 36 10 28%
Visa projekt