Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2016

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM16-0007 TRANSaCT - TRANsitionsScenarier inom Turbomaskiner Öv 170101 – 180630 90 153
SM16-0009 Materialinteraktioner i storskaliga kraftvärmeverk MV 170101 – 181231 937 821
SM16-0013 Collaborative Cloud Robotics IT 170101 – 190630 1 489 110
SM16-0019 Pressformning av multilager komposit MV 170101 – 181231 1 500 000
SM16-0024 Avancerad ytteknik MV 170101 – 181231 1 110 557
SM16-0025 Sakernas Internet och Datamoln för Intelligent Industri IT 170101 – 190630 1 291 866
SM16-0032 Minskat luftmotstånd på tunga lastbilar Öv 170101 – 181231 1 336 233
SM16-0036 Högentropilegeringar för högteknologiska tillämpningar MV 170101 – 181231 1 500 000
SM16-0039 Framtida Primärminnessystem IT 170101 – 171231 0
SM16-0046 Automatiserad bearbetning av optiska fibrer och glasfilament MV 170101 – 181231 949 900
SM16-0048 Minneshierarki för stora datamängder MB 170201 – 181231 1 085 219
SM16-0059 Dynamisk växelverkning mellan kraftapparater i nätverket MB 170701 – 181231 795 600
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt