Hoppa till innehåll
EN In english

VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer

Diarienummer
SM17-0023
Start- och slutdatum
180301-191231
Beviljat belopp
1 269 577 kr
Förvaltande organisation
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The project will develop Virtual Reality (VR) tools for sound design in civil engineering applications. In the design of buildings and infrastructure sound design is often complicated by difficulties in understanding human perception. Present Computer Aided Engineering tools give good support for making technical decisions, but are insufficient for managing human experience. Therefore, VR tools for prototyping and decision support have been developed. Tyréns has developed a VR platform called TyrEngine, successfully used in several projects. However, the support of sound is limited. VR tools are generally based on computer game technology. They can deliver high quality video, but has less developed sound models. Arne Nykänen has previously demonstrated the usefulness of game technology for design of sounds in automotive applications. In this project he will work in Tyréns VR team developing sound models for TyrEngine. His knowledge in acoustics, psychoacoustics, and game technology will be combined with Tyréns’ competence in visualisation and civil engineering. Realistic VR presentations will be used to demonstrate the potential of the technology, and work procedures will be developed. The possibility to hear sound environments before they exist will improve the prerequisites for making the right decisions in future building and infrastructure projects. This is strategically important for the Swedish building industry, as higher demands are put on our sound environment.

Populärvetenskaplig beskrivning

Goda ljudmiljöer är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det finns regler och rekommendationer för hur mycket det får låta i bostäder, på arbetsplatser och på allmänna platser. Dessa ställer t.ex. krav i form av ljudnivåer, efterklangstider och ljudreduktion. Kraven fungerar bra för att sätta minimikrav på byggnader och infrastruktur. Däremot är det svårt att använda dessa standardiserade mått för att jämföra lösningar som klarar minimikraven. Till och med professionella akustiker har svårt att förstå hur två olika lösningar låter och skiljer sig från varandra bara baserat på mätvärden. För att göra välgrundade val måste beslutsfattare såväl som allmänheten kunna lyssna på lösningarna innan beslut tas. På samma sätt som man använder visualiseringar, skisser och datormodeller för att presentera formgivning och utseende måste man använda auraliseringar (ljudets motsvarighet till visualisering) för att presentera ljudmiljöer. Datorspelsbranschen har drivit fram billiga lösningar för Virtual Reality (VR). VR ger en mer verklighetsnära upplevelse än visualiseringar på papper eller på en datorskärm, genom att göra det möjligt att se och röra sig omkring i datormodeller. VR-verktyg har visat sig användbara vid presentationer av planer för nya byggnader och ny infrastruktur genom att ge allmänhet och beslutsfattare en mycket mer verklighetsnära upplevelse av miljöer innan de finns. Tyréns har utvecklat en VR-plattform kallad TyrEngine för visualisering. Den har framgångsrikt använts i ett antal projekt. Dock har TyrEngine fortfarande begränsat stöd för ljud. TyrEngine är baserad på datorspelsteknik. I grunden ligger en s.k. spelmotor. Spelmotorer kan generera högkvalitativ video, men ger fortfarande begränsad realism för ljud. Arne Nykänen från Luleå tekniska universitet har utvecklat en VR-plattform, ”Safe and Sound Drive” som använts för att demonstrera interaktivt ljud i bilar och lastbilar. I detta projekt kommer han att under ett år jobba i Tyréns VR-grupp med att utveckla ljudmodellerna i TyrEngine. VR-modeller med simulerat ljud kommer att tas fram och användas för att demonstrera användbarheten för tekniken. Att kunna göra ljudmiljöer hörbara innan de finns i verkligheten kommer att ge mycket bättre förutsättningar för att fatta goda beslut och undvika misstag i byggnads- och infrastrukturprojekt. Tekniken kommer därmed att få stor strategisk betydelse för svensk byggindustri i takt med att allt högre krav ställs på god ljudmiljö.