Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2017

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM17-0012 Inverkan av scenariokonstruktion på taktiska simuleringar IT 180101 – 191231 837 078
SM17-0020 Flerskalig modellering av polymer-metalliska gränsskikt MV 180401 – 201231 900 000
SM17-0023 VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer IT 180301 – 191231 1 269 577
SM17-0025 MIMO radar IT 180101 – 191231 1 018 000
SM17-0026 Multifunktionella nanomaterial för flygplansteknologi MV 180101 – 201231 1 500 000
SM17-0029 Ett cellbaserat test for potensbestämning av toxin LV 180101 – 191231 1 365 000
SM17-0033 Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT IT 180601 – 191231 927 163
SM17-0034 Lignin som råvara i nya bio-baserade värdekedjor MV 180101 – 210731 1 106 919
SM17-0042 Fysikalisk kemi för nya och förbättrade kromatografimaterial BT 180301 – 201231 621 692
SM17-0046 Hjärtsvikt uppkomst och nya behandling strategi LV 180101 – 200731 680 000
SM17-0059 Förbättrad användarupplevelse i trådlös strömöverföring IT 180101 – 191231 875 602
SM17-0062 Strategisk positionering för effektiv post-kvantum krypto MB 180101 – 191231 721 725
SM17-0064 Hårdvara/mjukvara konstruktion för att frikoppla exekvering IT 180101 – 191231 748 815
SM17-0065 Systems microscopy profiling of bacterial phenotype outliers BT 180101 – 201231 818 590
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt