Hoppa till innehåll
EN In english

Multifunktionella nanomaterial för flygplansteknologi

Diarienummer
SM17-0026
Start- och slutdatum
180101-201231
Beviljat belopp
1 500 000 kr
Förvaltande organisation
SAAB Aeronautics
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

The aim of the proposed project is to introduce nanomaterials into aircraft grade structural materials with a special focus on surface treatments in order to achieve multifunctionality. The idea is to design and optimize the nanomaterials and by that introduce new properties into traditional aircraft materials of high relevance for specific applications. High demands on function and safety along with a strive within aircraft industry to reduce aircraft weight and fuel consumption will put increased demands on the materials in the future. Introduction of multifunctional nanomaterials will introduce new properties into the aircraft and it will reduce the need for several costly and heavy materials. The main objectives of the project will be: 1."Design of tailored nanomaterial systems 2."Synthesis, optimization and characterization of nanomaterials 3."Introduction of nanomaterials into standard coatings 4."Characterization of new coating system (demonstration on aircraft materials)

Populärvetenskaplig beskrivning

Flygsäkerhet och funktion är A och O inom flygplansindustrin. Detta i kombination med ett ökat krav på minskade utsläpp av avgaser gör att det ställs allt högre krav på de ingående materialen i ett flygplan. Inom ramen för detta projekt undersöks möjligheten att använda nanomaterial för att med ett enskilt material införa flera funktioner i en och samma ytbehandling eller material, så kallad multifunktionalitet. I och med detta kan man minska antalet ytbeläggningar och därmed minska vikten hos flygplanet. En minskad vikt innebär minskad bränsleförbrukning och minskat utsläpp av växthusgaser. Genom att till exempel introducera grafen i ett befintligt, skyddande skikt kan elektrisk ledningsförmåga införas vilket i sin tur kan leda till ett lättare och effektivare sätt att skydda flygplanet vid blixtnedslag.