Hoppa till innehåll
EN In english

Hjärtsvikt uppkomst och nya behandling strategi

Diarienummer
SM17-0046
Start- och slutdatum
180101-200731
Beviljat belopp
680 000 kr
Förvaltande organisation
Göteborg University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Heart failure with preserved ejection fraction is a major and growing health problem worldwide, however evidence-based therapeutic strategies are still lacking. There is an urgent need for better understanding of the pathogenesis of heart failure and development of effective therapies. Formyl peptide receptor (FPRs) plays a central role in innate immunity as well as in inflammation. Knowledge of the molecular and cellular mechanisms that regulate inflammation is important for the design of novel and more effective pharmaceuticals with anti-inflammatory/pro-resolving properties. The overall goal of this PhD project is to explore the anti-inflammatory potential of FPR ligands for treating heart failure. The project will cover a broad spectrum of research areas from characterization of inflammatory pathways downstream FPR, mapping inflammation signature in heart failure patients and to evaluate the therapeutic potential of targeting FPR in disease models. The data generated from this PhD project will not only shed light on the disease pathogenesis of heart failure but also provide a basis for the development of FPR-based therapeutics for treatment of heart failure. Our data have the potential to help to develop tools/biomarkers for early diagnosis of heart failure. Through improved diagnosis and contribution to development of an effective treatment, our project has the potential to reduce the suffering of patients with heart failure, reducing the burden on our health system.

Populärvetenskaplig beskrivning

Fagocyterande vita blodkroppar har viktiga funktioner i vårt infektionsförsvar och i den s.k. inflammationsreaktionen. De professionella fagocyternas funktion är att äta upp (fagocytera) potentiellt farliga mikroorganismer och skadad vävnad för att därefter snabbt oskadliggöra dessa och starta en läkningsprocess. De system som de fagocyterande cellerna är utrustade för att kunna förgöra olika mibrober kan dock, om aktiveringen är för kraftig eller sker på fel ställe i kroppen, orsaka skada på vävnad (inflammation) och leda till sjukdom. Syftet med detta doktorandprojekt är att öka våra kunskaper om hur inflammationsprocessen regleras på molekylär nivå med fokus på en grupp receptorer som uttrycks på de fagocyterande cellernas yta. Dessa receptorer känner igen olika typer av varningssignaler som tex mikroorganismer och/eller skadad vävnad släpper ifrån sig vilket bland annat attraherar fagocyterna så att de förflyttar sig från blodbanan till den vävnad som är infekterad/inflammerad. Receptorerna som utgör basen för detta projekt tillhör en familj vars medlemmar signalerar med hjälp av ett så kallat G-protein och kallas således G-protein kopplade receptorer. På senare år har dock en alternativ signalväg till den klassiska G-protein-medierade signalvägen identifierats, s.k. arrestinsignalering, men forskningen angående detta är inte fullt utredd än. Basen i projektet består av experimentell receptorbiologi vilket innefattar hela kedjan av händelser, från identifiering av nya receptor-agonister/antagonister/inhibitorer och allosteriska modulatorer till karakterisering av receptor-ligand interaktion, signal transduktion, initiering av olika cellfunktioner, receptor-desensitisering/terminering/reaktivering och kommunikation med andra receptorer. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att generera kunskap som gör det möjligt att utveckla nya läkemedel och behandlingsstrategier vid olika typer av sjukdomar där inflammationsprocessen inte regleras som den ska utan orsakar skada istället för att vara till hjälp för individen.