Hoppa till innehåll
EN In english

Strategic Mobility 2019

Ansökningsperiod
190424-190910
Bidragsperiod
2020-2021
Belopp (milj kr)
14.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av Stiftelsens ansvarsområden. The Swedish Foundation for Strategic Research has allocated SEK 15 million for a strategic mobility programme covering a period of two years. Each grant within the programme covers the salary of a researcher or equivalent person during an exchange service period of four to twelve months in another sector than the one in which the person is currently active. During the exchange period, the visiting researcher shall conduct strategic research within one of the Foundation’s spheres of responsibility.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 40 14 35%
Livsvetenskaperna 7 2 29%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 1 33%
Materialvetenskap och materialteknologier 4 1 25%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 15 6 40%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 8 3 38%
Övrigt 3 1 33%
Kvinnliga huvudsökande 9 4 44%
Manliga huvudsökande 31 10 32%
Visa projekt