Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2019

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM19-0005 Bekämpning av klimatförändringar i svensk skaldjurproduktion Öv 201001 – 230331 1 105 027
SM19-0007 Modifering av exosomer för riktad leverans av farmaka BT 200101 – 221231 985 000
SM19-0009 Cyberförsäkring för ett säkrare informationssamhälle IT 200101 – 201231 460 744
SM19-0013 Laddningsdynamik i framtida HVDC isolations system MV 200101 – 221231 810 000
SM19-0018 Tolkning av genetisk variation i mikroorganismer LV 200101 – 211231 1 086 061
SM19-0019 Modulering av gallsyraomsättning vid leversjukdom LV 200101 – 211231 731 808
SM19-0025 Elektromagnetisk analys av nästa generations radomer MB 200101 – 230630 1 125 076
SM19-0029 Inlärning av numeriska metoder för specifika ändamål MB 200815 – 211215 827 021
SM19-0033 Deep Learning on the Edge IT 200101 – 221231 1 500 000
SM19-0036 Framtida elektriska drivlinor för eMobility IT 200101 – 221231 811 487
SM19-0042 Robust Optimering för Växande Stamnät av Mobilnät IT 200101 – 201231 686 000
SM19-0043 Energieffektivare Lågenergetiska Partikelacceleratorer IT 200601 – 231231 1 108 000
SM19-0051 Digital reaktor – En fullskalig kärnreaktormodell MB 200101 – 221231 1 325 700
SM19-0059 Spridning av Minneshanteringforskning i IT-industrin IT 200101 – 221231 1 106 724
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt