Hoppa till innehåll
EN In english

Strategisk mobilitet 2011

Ansökningsperiod
110420-110902
Bidragsperiod
2012-2013
Belopp (milj kr)
14.2
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 41 16 39%
Livsvetenskaperna 6 0 0%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 11 7 64%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 13 4 31%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 11 5 45%
Kvinnliga huvudsökande 10 2 20%
Manliga huvudsökande 31 14 45%
Visa projekt