Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategisk mobilitet 2011

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM11-0008 Mekanismer bakom spricktillväxt i superlegeringar MV 120201 – 131231 1 190 700
SM11-0009 Vision-baserade interkativa system: Industriell Tillämpning IT 120201 – 131231 1 364 043
SM11-0015 Textur och kristallplasticitet i AA3XXX aluminiumlegeringar MV 120101 – 141231 703 841
SM11-0018 Värmevattenuppvärmda vitvaror Öv 120301 – 130601 528 087
SM11-0030 Optisk modellering för avancerade industriella beläggningar MV 120101 – 131231 526 632
SM11-0031 Modulär Lättvikts-Robotik MV 120101 – 131231 834 400
SM11-0037 Flerfaeltsmodellering av hydridbildande metaller MV 120101 – 141231 1 127 220
SM11-0041 FoU-projekt i regionalt medicintekniskt företag Öv 120101 – 140630 1 150 000
SM11-0042 Antennsystem för framtida radioaccessnätverk IT 120101 – 131231 1 336 500
SM11-0044 Optimerad offentlig upphandling av busstjänster IT 120401 – 141231 691 008
SM11-0049 Experiment på kontinuerliga produktionsprocesser Öv 120101 – 141231 1 038 367
SM11-0050 Forskningsvistelse på Ericsson, Mikrovågssändare IT 120101 – 130831 754 786
SM11-0051 Simulering av SiC epitaxi-processer MV 120101 – 131231 495 000
SM11-0058 Långtidsfunktionen hos bentonit i närvaro av cement MV 120101 – 121231 688 269
SM11-0059 Automatiserad tillverkning av kompositkomponenter Öv 120101 – 130331 920 000
SM11-0062 Effektivitet i synergin mellan material- och byggindustrin Öv 120102 – 140731 569 873
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt