Hoppa till innehåll
EN In english

Strategisk mobilitet 2012

Ansökningsperiod
120424-120912
Bidragsperiod
2013-2014
Belopp (milj kr)
12.5
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Strategisk mobilitet, 2012 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 36 13 36%
Livsvetenskaperna 4 1 25%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 4 1 25%
Materialvetenskap och materialteknologier 10 4 40%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 13 6 46%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 5 1 20%
Kvinnliga huvudsökande 11 5 45%
Manliga huvudsökande 25 8 32%
Visa projekt