Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategisk mobilitet 2012

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM12-0005 Energieffektiv kryptering IT 130101 – 141231 1 375 300
SM12-0013 Frisättning av läkemedel från tablettberedningar LV 130101 – 150831 517 300
SM12-0014 Utmattning av material för motorer-TMF och TMF/HCF samverkan MV 130401 – 160401 965 382
SM12-0020 Optimala basstationsantenner IT 130101 – 141231 824 290
SM12-0025 Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar IT 130101 – 150630 915 771
SM12-0031 Optimering i Storskaliga Heterogena Mobilnät IT 130101 – 131231 575 000
SM12-0034 Integrerad marksanering och avfallshantering Öv 130101 – 151231 729 000
SM12-0035 Hjulexciterade störningar och deras inverkan på förarkomfort MV 130101 – 141231 480 000
SM12-0036 Utveckling av värmebehandlingsprocesser för titanlegeringar MV 130401 – 150401 836 209
SM12-0038 Epigenetisk omprogrammering av somatiska embryon från gran i bioreaktor BT 150701 – 170630 1 500 000
SM12-0041 Dimensioneringsverktyg för mekaniska hybridfogar MV 130101 – 151231 1 595 937
SM12-0050 Smart trådbunden backhaul i gröna småcelliga nätverk IT 130401 – 141231 639 806
SM12-0052 Effektivitet av ledningssystem i komplexa och osäkra miljöer IT 130101 – 141231 1 309 217
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt