Hoppa till innehåll
EN In english

LUDC-IRC för individanpassad medicin i diabetes

Diarienummer
IRC15-0067
Projektledare
Gomez, Maria F
Start- och slutdatum
170301-241231
Beviljat belopp
75 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Diabetes, caused largely by the collision of unhealthful lifestyles with genetic predisposition, can result in fatal complications that are costly to treat and impose great suffering. Almost 0.5 billion people have diabetes globally, many unaware of their condition; within 20 yrs, this number will double, owing to growing, ageing, and increasingly industrialized societies. Even in modern health care systems, prevention and treatment of diabetes is suboptimal. There is no panacea, but characterizing the complex diabetes phenotype more precisely and identifying biomarkers that predict risk factor susceptibility, treatment response, and rate and extent of diabetes progression are promising strategies. Here we outline a plan to build a "truly collaborative research ecosystem” by partnering with industry. We propose a carefully integrated, interdisciplinary research program to address these challenges through discovery, validation, integration and translation of prognostic, predictive and safety biomarkers. We will begin by elucidating a novel diabetes reclassification by integrating several outstanding cohorts comprised of diverse tissue collections and prospective epidemiological studies, and thereafter mine predictive networks comprised of multi-omic biomarkers. The strongest biomarker candidates will be functionally annotated using in vivo and in vitro models, with the top-ranking variants being carried forwards for clinical validation in innovative randomized trials.

Populärvetenskaplig beskrivning

Diabetes är en folksjukdom orsakad av en kombination av ohälsosam livsstil med ärftliga faktorer. Sjukdomen kännetecknas av förhöjt blodsocker för att det blodsockersänkande hormonet insulin inte frisätts i tillräcklig mängd och att dess effekt är reducerad. Diabetesförekomsten ökar lavinartat i världen. Idag uppskattas en halv miljard människor lida av sjukdomen. Med nuvarande utveckling kommer antalet att vara det dubbla om 20 år till följd av ohälsosam livsstil, ökande övervikt och högre ålder i befolkningen. Det största problemet är inte diabetes i sig utan att sjukdomen leder till en rad följdsjukdomar. Dessa komplikationer orsakar stort lidande för patienterna, stora kostnader för samhället och riskerar att leda till en för tidig död i exempelvis hjärt-kärlsjukdom. Det finns idag inget sätt att bota diabetes – inte ens i länder med världens bästa sjukvård finns tillfredställande metoder varken för förebyggande av diabetes eller dess följdsjukdomar. Ett genombrott skulle vara om vi fann ett sätt att med hjälp av markörer kunna förutsäga vilka individer som har ökad risk för att utveckla diabetes, vilka diabetespatienter som har ökad risk för att utveckla följdsjukdomar och vilka som kommer att svara bäst på riktade behandlingar. Våra senaste studier talar för att diabetes egentligen är flera olika sjukdomar och troligtvis bör behandlas på olika sätt. Med hjälp av prognostiska markörer skulle diagnostiken och därmed behandlingen kunna förbättras avsevärt. För att lösa denna uppgift har vi etablerat ett samarbete mellan Lunds universitets diabetes centrum, sex företag med nyckelkompetens inom området och Region Skåne. Vi avser att använda några av världens största patientmaterial och samlingar av blod och vävnadsprover för avancerade analyser av till exempel gener, genreglering och fingeravtryck från ämnesomsättningen. På så sätt kan vi hitta markörer och därefter testa deras prognostiska förmåga. Genom att bättre förstå kroppens egna försvarssystem mot olika former av diabetes och dess följdsjukdomar kan vi utveckla nya behandlingar, som är skräddarsydda för patienten. Markörer och nya behandlingsstrategier kommer att utvärderas noggrant i försöksdjur och cellförsök. De mest lovande markörerna och terapierna testas slutligen i människor.