Hoppa till innehåll
EN In english

Research Institute PhD 2018

Ansökningsperiod
181217-190409
Bidragsperiod
2020-2024
Belopp (milj kr)
20.0
Handläggare
Johan Nilsson

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 24 8 33%
Livsvetenskaperna 2 1 50%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 2 2 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 3 1 33%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 13 4 31%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 0 0%
Övrigt 3 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 3 2 67%
Manliga huvudsökande 21 6 29%
Visa projekt