Hoppa till innehåll
EN In english

Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi

Diarienummer
SB16-0065
Projektledare
Linnarsson, Sten
Start- och slutdatum
170801-230731
Beviljat belopp
34 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Vid neurodegenerativ sjukdom som Parkinsons, kan det vara möjligt att i framtiden ersätta förslorade celler med omvandlade endogena astrocyter. Detta kräver direkt in vivo reprogrammering, vilket i sin tur kräver en mekanistisk förståelse för de regleringsmekanismer (transkriptionsfakturer och mikro-RNA) som normalt specificerar dopamin-neuron. Vi vill adressera denna fråga genom direkta systematiska kvantitativa mätningar, och beräkningsmodeller fokuserade på det tidiga embryot då nervceller får sin molekylära identitet. För att uppnå detta mål kommer vi att utnyttja avancerade metoder och dataset som utvecklats i våra lab: - Storskalig enkelcells RNA-sekvensering - Mulitplex RNA FISH - Mus och human celltyps-atlas - Direkt mätning av transkriptionsfaktoraktivitet i specifika cellpopulationer - direkt in vivo reprogrammering av astrocyter

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt vill vi uteckla en ny behandlingsmetod för parkinsons sjukdom, där patientegna astorcyter omprogrammeras på plats i striatum till dopamin-neuron. För att uppnå detta vill vi 1. Kartlägga ventrala mitthjärnan hos människa med single-cell RNA sekvensering 2. Direkt mäta transkriptionsfaktorers aktivitet i definierade cellpopulationer 3. Modellera och identifiera relevanta faktorer som kan omprogrammera celler till dopamin-neuron 4. Testa modellens förutsägelser in vitro genom att omprogrammera astrocyter 5. Testa modellen in vivo (i mus) genom att med virus programmera om astrocyter i striatum 6. Verifiera att omprogrammerade astrocyter in vivo förvandlats till dopamin-neuron, med single-cell RNA-seq