Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Systems Biology 2016

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SB16-0011 Multi resolutions dynamisk mdellering av multipel skleros BT 170801 – 230531 29 000 000
SB16-0014 Nervcellsutveckling och nätverk i den vuxna hjärnan LV 170801 – 230731 35 000 000
SB16-0017 Systembiologi av eukaryal proteinsekretion BT 170801 – 201231 8 208 905
SB16-0039 Systembiologisk studie av humana-virala proteininteraktioner LV 170801 – 230731 34 000 000
SB16-0046 Mikroskopibaserad systembiologisk analys av cellmigration LV 170801 – 220731 35 000 000
SB16-0058 Precisionsmedicin för optimering av terapier i AML LV 170801 – 231231 34 000 000
SB16-0065 Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi LV 170801 – 230731 34 000 000
SB16-0066 Nya integrativa strategier mot cancer i hjärnan LV 170801 – 230731 30 000 000
SB16-0089 Kartläggning av växters stressrespons LV 170801 – 230731 35 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt