Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Från idé till applikation – ny temabilaga

Forskargrupperna är oftast alltför små och jakten på anslag leder till att forskare inte vågar ta risker. Det säger Lars Rask, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, i en intervju i en tematidning som följer med Svenska Dagbladet idag.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande SSF, förklarar i en annan artikel att det behövs en ödmjuk inställning till forskningsresultat och förmåga att ompröva dem. Detta samtidigt som nyttiggörande och kommersialisering av forskning inte får hindras.

.

Läs mer om detta och många av de verksamheter som stiftelsen stödjer, bland annat i forskningscentra och genom att stimulera internationellt utbyte och rörlighet mellan akademi och näringsliv. Bilagan i SvD 2010-06-21.

Hela bilagan är en tematidning i form av en annons från NextMedia. Bilagan är NextMedias egen produkt och inte beställd av SSF.