Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Bidrag till utåtriktad verksamhet – sista ansökningsdag

  • 30 september 2008, 08:00 – 23:30

Utlysning av bidrag till utåtriktad verksamhet

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008.

Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2008-07-01 – 2009-06-30.

Ansökningar kommer att behandlas i april respektive oktober. Ansökningar som ska tas upp till behandling i april ska ha inkommit till SSF senast 2008-03-31 och ansökningar som ska tas upp till behandling i oktober ska ha inkommit senast 2008-09-30.