Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Elektronik och fotonik: Experter ger bedömningar

  • 1 december 2010, 09:00 – 17:00

De internationella experterna i beredningen av Elektronik- och fotoniksystem 2010 ger sina bedömningar.

Tidplan för beredningen:

100927: Beredningskommittén möts och väljer ut de ansökningar som ska gå till extern, internationell granskning.

101201: De internationella experterna lämnar sina bedömningar.

Januari 2011: Beredningskommittén tar fram ett förslag över prioriterade projekt.

Mars, 2011 (senast): SSF:s styrelse fattar beslut om vilka som får bidrag.

Mer information