Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskningspolitiskt seminarium

  • 17 mars 2014, 13:00 – 18:00
  • World Trade Center, Stockholm

Inbjudan till SSF:s forskningspolitiska seminarium:

Vilka möjligheter, och vilka utmaningar, står Sverige inför? Vad gör andra länder för att attrahera toppforskare? Hur kommer det ökade utbudet av on-line kurser att påverka svenska lärosäten? Hur ser industrin på kompetensförsörjning? Vad borde Sverige göra? Vi har bjudit in fyra talare som har sällsynt goda förutsättningar att ge nya idéer och insikter.

Tidpunkt

Måndagen 17 mars kl 13-17 i WTC, konferenslokal New York med efterföljande mingel hos SSF.

Bild: IBL

Program (preliminärt)

Kl 13.00 SSF:s styrelseordförande Harriet Wallberg inleder.

Kl 13.10 – 13.50 Vad bör Sverige göra och vad gör man bättre i USA?
Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademins ständige sekreterare, berättar om sina erfarenheter som institutionschef vid ett amerikanskt universitet och delar med sig av sina synpunkter på forskningsklimatet i Sverige och ger förbättringsförslag.

Kl 13.50-14.30 Vad krävs för att vara ett världsledande universitet i framtiden?
Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationella strategier på Vinnova och adjungerad professor vid Lunds universitet, gör en omvärldsbetraktelse. Hur positionerar man Europa för att bli attraktivt i kunskapssamhället? Och hur står sig de svenska universiteten?

Frågor och diskussion

Cirka 14.40 – 15.00 Kaffepaus

Kl 15.00 MOOCs – hot eller möjlighet
Per Ödling, professor vid Lunds tekniska högskola och knuten till Ericsson, reflekterar över hur MOOCs, (Massive Online Open Courses) kan förändra universitetsvärlden. Står universiteten inför en transformering liknande den musikindustrin genomgått?

Kl 15:40-16:30 Billig arbetskraft eller automatisering?
Robert Falck, chef för process- och system vid Volvo GTO Powertrain, ansvarig för fabriker i bland annat Indien, Brasilien, Frankrike och Nordamerika. Har jobbat för Volvo i Ryssland och vistats vid Stanforduniversitet i Kalifornien. Vad behöver global industri göra för att nå lönsamhet? Vilka befolkar morgondagens industrigolv och hur många behövs?

Frågor och diskussion

Kl 16:45 Diplomutdelning av femte omgångens Framtidens Forskningsledare
Därefter bjuder SSF på mingel i sina lokaler i WTC, plan 7

Moderator är Sten Haage, f d chefredaktör på Ny Teknik och delägare i PR-byrån StrandbergHaage.

Anmälan sker på www.strategiska.se/fopolsem14 senast fredagen den 7 mars.

Antalet platser är begränsat och anmälan tas emot i den ordning de kommer in.

Välkommen!
Lars Hultman, vd SSF

Ladda ner programmet

Arrangör: SSF