Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Med nyttan i fokus – konferens den 13 mars

  • 13 mars 2008, 10:00 – 19:00
  • Stockholm, World Trade Center

Inbjudan/Program

Anmälan

Program:

10.00

Välkomsthälsning

SSF:s styrelseordförande

Moderator: Ulf Wickbom

10.15

ProViking – en satsning på svensk industri

Lars Frenning, VD, ProViking, Billy Fredriksson avgående Ordförande och Hans Folkesson, tillträdande Ordförande för ProViking

10.45

Damia – ett framgångsrikt exempel

Mats Alaküla, Projektledare, Professor, Lunds universitet

11.00

Kan miljöstrategisk forskning vara nyttig?

Ola Engelmark, VD, Mistra

11.20

Kunskapsturnén – ett sätt att knyta ihop industri och högskola med resultaten i fokus

Anna Öhrwall Rönnbäck, Projektledare, Universitetslektor, Linköpings universitet

11.40

Produktionsakademien – styrkorna samlas

Johan Stahre, Ordförande Produktionsakademien, Professor, Högskolan i Jönköping och

Chalmers

12.00

L unch

13.00

VINST – en satsning på små företag tillsammans med VINOVA

Ulf Holmgren, Enhetschef, VINNOVA

13.20

SenseAir – forskning som lett fram till nya produkter

Hans Martin, FoU-chef, SenseAir

13.40

Produktion för Konkurrenskraft

Lena Treschow Torell, VD, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien

13.50

Teknikföretagen tog bollen

Hans-Olov Olsson, Ordförande, Teknikföretagen

14.00

Industrinytta via instituten – Institute Excellence Centers

Tomas Thorvaldsson, VD, Swerea

14.20

Kaffe

Under kaffepausen ges tillfälle att ta del av några projekt inom ProViking respektive

VINST i foajén.

14.50

Vilka forskningssatsningar vill näringslivet se?

Jan-Eric Sundgren, Direktör, AB Volvo

15.10

Så behåller vi jobben i Sverige

Göran Johnsson, Ledamot av SSF:s styrelse

15.20

Hur kan Sverige dra fördel av sina styrkor

Panelsamtal mellan Billy Fredriksson, Hans Folkesson, Göran Johnsson,

Lena Treschow Torell, Hans-Olov Olsson, Tomas Thorvaldsson och Jan-Eric Sundgren

16.40

SSF:s framtida planer för industrinära satsningar

Lars Rask, VD, SSF

17.00

Buffé

Arrangör: SSF