Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för bidrag till forskningscentrum för metaller och mineraler!

  • 11 maj 2023, 14:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser 60 miljoner kronor för att etablera ett forskningscentrum för att trygga tillgången av strategiska råvaror, MRC-MetMin. Forskningen ska fokusera på utvinning och anrikning av metaller.

Målet med MRC-MetMin är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång under en sexårsperiod.  Det gäller metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner.

Forskningen i MRC-MetMin ska vara kopplad till prospektering och/eller processutveckling. Exempel är geologi, malmgenetik, materialvetenskap, hydro- och pyrometallurgiska processtudier, separations- och raffineringstekniker, mindre giftig bearbetning och nya metallurgiska processer för framtida metallåtervinning från komplexa produkter och materialflöden (som gruvavfall). Det tillförda vetenskapliga värdet av samarbetet bland forskarna – synergin – är ett viktigt kriterium när projektansökningarna ska utvärderas.

Sista ansökningsdag är 11 maj 2023 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2024.

Hämta utlysningstexten för MRC-MetMin här!

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, kommer inom kort med en utlysning inom ett närliggande område. Deras forskningssatsning kommer att utgå ifrån ett systemperspektiv. Målsättningen är att belysa målkonflikter och bidra till lösningar för en säker och hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror för elektrifieringen och digitaliseringen av samhället. Mer information finns på hemsidan, mistra.org.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Gergana Hamberg, gergana.hamberg@strategiska.se, 08 – 505 81 676

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65