Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för Lise Meitner bidrag för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

  • 21 februari 2022, 14:00

I ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels departement för innovation, vetenskap och teknik, MOST, finns nu möjlighet att söka bidrag i det gemensamma programmet ”Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish research collaboration”. 

Totalt åtta projekt kommer att beviljas bidrag som ska användas för gemensam forskning, seminarier, konferenser, workshops och utbyte av individer mellan de ansökande grupperna under en femårsperiod. 

Den israeliska och den svenska huvudprojektledare ska lämna in en gemensam, identisk ansökan som beskriver det föreslagna forskningssamarbetet, projektdeltagarna och budget. Den israeliska projektledaren lämnar ansökan till MOST och den svenska till SSF. Ansökan ska skrivas på engelska och sista ansökningsdag är den 21 februari 2022 kl. 14:00.

Hämta utlysningen för Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish research collaboration här!

För ytterligare information, kontakta:

Forskningssekreterare Gergana Hamberg, gergana.hamberg@strategiska.se, 08-505 816 76

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65