Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för Strategisk mobilitet 2022!

  • 6 september 2022, 14:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.

SSF har därför avsatt 10 miljoner kr för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Hämta utlysningen Strategisk mobilitet här!

För mer information, kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65