Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag: Rambidrag material

  • 21 december 2011, 14:00 – 14:00

Rambidrag för materialvetenskaplig forskning inom områdena Funktionella skikt och ytor och Lätta material utlyses inom en ram om maximalt 150 miljoner kronor.

Rambidragen avses ligga i intervallet 4-7 miljoner kr/år och löpa under fem år. Finansieringen för de sista två åren är beroende av utfallet från halvtidsutvärdering. Bidragen skall finansiera forskning av högsta internationella klass och med strategisk relevans för nuvarande och framtida näringsliv i Sverige.

Funktionella skikt och ytor

Med funktionella skikt och ytor avses skikt eller ytor som skapats i syfte att åstadkomma ytlager som ger ökad funktionalitet, antingen genom skiktets inneboende egenskaper eller genom dess egenskaper i kombination med underliggande substrat och/eller omgivning.

Lätta material

Produkter som sparar in på vikt och utrymme är centrala idag. Både helt nya material och existerande material i nya tillämpningar är viktiga. Lättviktsmaterial och lätta konstruktioner bidrar bland annat till ett resurssnålare samhälle genom minskad vikt och reducerad material- och energianvändning, samtidigt som miljöbelastning kopplat till emissioner minskas för hela industri- och transportsektorn. Även inom hälsa och sjukvård, sportsektorn med flera kan man dra nytta av lätta konstruktioner.

Sista ansökningsdag: 21 december 2011, kl. 14:00
Beslut: beräknas till juni 2012.

Läs mer