Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd

  • 1 september 2021, 14:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen totalt 10 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

SSF öppnade den 5 mars 2021 sin första utlysning med direkt fokus på att bidra till att öka antalet ansökningar från svenska forskare till EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Utlysningen stängde 17 maj och beredningsarbetet är nu i slutfasen, varefter SSF kommer att publicera en lista på beviljade projekt. Nu kommer den andra delen av utlysningen, med samma mål.

EU har drabbats av en hel del förseningar under våren, med vissa beslut om kommande utlysningar tagna i början av juni eller väntade först senare i sommar. För att på bästa sätt anpassa sig till den nya tidsplanen öppnar SSF därför en ny omgång av sin EU-inriktade utlysning med stängningsdatum 1 september 2021, kl. 14:00.

Observera att forskare som beviljats bidrag i den föregående omgången ej får söka i denna nya utlysning!

I tillägg ändrar SSF sina allmänna villkor för alla projekt som får bidrag över 5 miljoner kronor av stiftelsen. Det är nu tillåtet att använda upp till 500 000 kronor av SSF-bidraget till arbetet med ansökningar till HEU. Bidragstagaren behöver inte i förväg kontakta SSF för godkännande, utan rapporterar om detta i årsrapporten.

Hämta utlysningstexten här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 073 – 358 16 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  073-358 16 65