Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag: Strategisk mobilitet

  • 11 september 2012, 14:00 – 14:00

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Sista ansökningsdag är 11 september, 2012, kl. 14.00.

Tidigaste projektstart kan beräknas till 2013-01-01.

Läs mer under utlysningar.