Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för MRC MedPrev – centrum för medicinsk primärprevention

  • 4 september 2023, 14:00

Att aktivt jobba för god hälsa kan hindra lidande och uppkomst av sjukdomar. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för bildandet av ett multidisciplinärt forskningscentrum för medicinsk primärprevention, MRC MedPrev.

Huvudarenan för medicinsk primärprevention i Sverige är primärvården. Ett aktivt forskningssamarbete mellan akademiska institutioner/sjukhus och primärvårdsenheter kommer därför att vara avgörande och underlätta det långsiktiga genomförandet av forskningsresultat från MRC MedPrev.

Ansökningar där majoriteten av de sökande representerar allmänmedicin och primärvård och där primärvården både på landsbygd och i tätort är representerad, kommer att prioriteras.

Medicinsk primärprevention inom utlysningen definieras som åtgärder och strategier som utifrån medicinsk vetenskap syftar till att förebygga sjukdomar och ohälsa. Föreslaget forskningscentrum kan till exempel fokusera på sjukdomar eller grupper av sjukdomar som uppfyller kriteriet att vara ett folkhälsoproblem, alltså sådana som drabbar minst en procent av befolkningen.

 

Hämta utlysningen här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08 – 505 81 674

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65