Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Workshop Klinisk forskning

  • 9 april 2013, 00:00 – 00:00
Klinisk forskning – nationella kvalitetsregister

SSF beviljade i juni 2011 fem-åriga rambidrag till fem projekt (totalt 100 MSEK) inom utlysningen Klinisk forskning – utnyttjande av nationella kvalitetsregister.

Projekten representerar forskningsfronten i Sverige vad gäller klinisk forskning grundad på användning av de nationella kvalitetsregistren Konferensens syften är att projekten ska dela med sig av sina erfarenheter från forskning med kvalitetsregistren samt stimuleras till nya nätverksbyggen och samarbeten.

Vid konferensen kommer projekten att presentera och diskutera sina resultat, metodologiska frågeställningar och andra frågor av intresse för projekten. Programkonferensen kommer att ge en god inblick i nuläge och förväntad utveckling inom de fem projekten.

Forskargruppsmedlemmar inom de fem projekten inbjuds och som externa åhörare kommer att inbjudas representanter för sjukvården respektive andra relevanta organisationer (såsom t ex patientorganisationer) samt ledamöter i SSFs styrelse.