Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Med nyttan i fokus – välbesökt konferens

Den 13 mars anordnade SSF en konferens om stiftelsens industrinära satsningar.

För den som inte hade möjlighet att närvara finns nu möjlighet att ta del av flera av de intressanta presentationerna.

Program

10.00 Välkomsthälsning
– Christer Ovrén, Vice ordförande i SSF:s styrelse
– Ulf Wickbom, Moderator

10.15 ProViking – en satsning på svensk industri
Lars Frenning, Programdirektör, ProViking
Billy Fredriksson, avgående Ordförande, ProViking
– Shortcut
Hans Folkesson, tillträdande Ordförande, ProViking

10.45 Damia – ett framgångsrikt exempel
– Mats Alaküla, Projektledare, Professor, Lunds universitet

11.00 Kan miljöstrategisk forskning vara nyttig?
– Ola Engelmark, VD, Mistra

11.20 Kunskapsturnén – ett sätt att knyta ihop industri och högskola med resultaten i fokus
– Anna Öhrwall Rönnbäck, Projektledare, Universitetslektor, Linköpings universitet

11.40 Produktionsakademien – styrkorna samlas
– Johan Stahre, Ordförande Produktionsakademien, Professor Högskolan i Jönköping och Chalmers

12.00 Lunch

13.00 VINST – en satsning på små företag tillsammans med VINNOVA
– Ulf Holmgren, Enhetschef, VINNOVA

13.20 SenseAir – forskning som lett fram till en ny produkt
– Hans Martin, FoU-chef, SenseAir

13.40 Produktion för Konkurrenskraft
– Lena Treschow Torell, VD, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien

13.50 Teknikföretagen tog bollen
– Johan Ancker, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen

14.00 Industrinytta via instituten – Institute Excellence Centers
– Tomas Thorvaldsson, VD, Swerea

14.20 Kaffe
– Interface
– Erik Höglund, Professor, Luelå tekniska universitet
– Damia
– Mats Alaküla, Professor, Lunds universitet

14.50 Vilka forskningssatsningar vill näringslivet se?
– Jan-Eric Sundgren, Direktör, AB Volvo

15.10 Så behåller vi jobben i Sverige
– Göran Johnsson, Ledamot av SSF:s styrelse

15.20 Hur kan Sverige dra fördel av sina styrkor – Panelsamtal mellan Billy Fredriksson, Hans Folkesson, Göran Johnsson, Lena Treschow Torell, Johan Ancker, Tomas Thorvaldsson och Jan-Eric Sundgren

16.40 SSF:s framtida planer för industrinära satsningar – Lars Rask, VD, SSF