Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får 100 miljoner till forskning inom informationsintensiva system

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2011 att bevilja följande sökande rambidrag på sammanlagt 100 miljoner kronor inom programmet Informationsintensiva system.

Sammanlagt inkom 45 ansökningar, varav 4 beviljas bidrag.

Programmet adresserar det problem som allt fler möter idag när de tvingas hantera så stora datamängder att befintlig datateknik inte fungerar särskilt bra. Projekten spänner över fyra skilda tillämpningsområden – visualisering, inbyggda system, läkemedelsutveckling och beslutsstöd, och har inlämnats av forskargrupper vid fyra olika högskolor.

Bidragsmottagarna nedan får nedanstående belopp under en femårsperiod med början 2012-01-01.

  • Anders Ynnerman, Datadriven scenkaraktärisering för realistisk rendering, Linköpings universitet, 27 miljoner
  • Ivica Crnkovic, Programvara och arkitektur för högpresterande inbyggda system, Mälardalens högskola, 29 miljoner
  • Henrik Boström, Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter, Stocksholms universitet, 19 miljoner
  • David Sands, Informationsdrivet, säkert beslutsstöd (Business Intelligence), Chalmers, 25 miljoner
Och de får 13,4 miljoner

Halvtidsutvärdering av programmet Programvaruintensiva system-2008

Under 2008 beslöt styrelsen att bevilja sammanlagt 220 miljoner kronor till åtta 5-åriga projekt (och tre 2,5-åriga) inom programmet Programvaruintensiva system. I samband med det beslutet reserverades 20 miljoner kronor för bidrag efter en halvtidsutvärdering.

Av de åtta projekten var det tre som inte sökte några ytterligare medel, och det totala sökta beloppet uppgick till 17,34 miljoner kronor.

Styrelsemötet den 24 oktober beviljar följande fyra projekt extra bidrag om sammanlagt 13,34 miljoner kronor. Belopp för 2,5 år.

  • Tore Risch, Skalbar sökning av information från hela produktcykeln, Uppsala universitet, 2,34 miljoner
  • Danica Kragic, Interaktion, inlärning och kognition i Robotsystem, KTH, 4 miljoner
  • Boris Magnusson, Att bygga mjukvarusystem som kan växa och förändras, Lunds universitet, 3 miljoner
  • Mikael Skoglund, Resursallokering och multinodssamverkan i radioaccessnät, KTH, 4 miljoner