Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny möjlighet att söka Strategisk mobilitet!

Kan det vara läge att pröva nåt nytt? Sök Strategisk mobilitet 2018! Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor kan söka.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av Stiftelsens ansvarsområden, det vill säga

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.

Sjukhus räknas från och med i år till näringsliv, d.v.s. man kan söka för att byta mellan akademi och sjukhus. Även myndighet, landsting och kommun kan räknas som ”näringslivspart” i de fall som den sökande kan motivera hur det stärker Sveriges framtida konkurrenskraft.

Sista ansökningsdag är 6 september, 2018, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2019-01-01. Vänligen skriv ansökan på engelska!

Hämta pressmeddelandet SM 2018 här

Hämtas utlysningstexten här!

 

För mer information, se  SSF:s hemsida www.strategiska.se eller kontakta

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073 – 358 16 65
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68