Hoppa till innehåll
EN In english

Molekylär genes vid autoimmun sjukdom

Diarienummer
A4 ING:36
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Projektet är inriktat på Sjögrens syndrom, som är den näst vanligaste reumatiska sjukdomen efter ledgångsreumatism. Sjögrens syndrom drabbar körtlar t ex spottkörtlarna, och den inflammatoriska process som pågår i körtlarna drivs av B lymfocyter, vilka producerar autoreaktiva antikroppar. Vid graviditet kan dessa antikroppar passera över till fostret och orsaka medfödda svåra hjärtrytmstötningar s k hjärtblock. Forskningsplanen innehåller såväl grundvetenskapliga studier som kliniska undersökningar för att förstå den patogena mekanismen bakom Sjögrens syndrom och ärftligt hjärtblock. Huvudmålen med undersökningen är att definiera den molekylära grunden till B-cellsdefekten vid Sjögrens syndrom och att identifiera den patogena mekanismen och målantigenen vid ärftligt hjärtblock. Att kunna förbättra förståelsen och behandlingen av en svår sjukdom är ett viktigt mål med detta projekt.

Populärvetenskaplig beskrivning