Hoppa till innehåll
EN In english

Intracellulär kommunikation mellan växtcellens kloroplast och kärna

Diarienummer
A4 ING:35
Start- och slutdatum
050101-121231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Umeå University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Målet är att identifiera signalmolekyler som registrerar förändringar i miljön och som transducerar dessa signaler till kärnan där ett genetiskt programmerat svar induceras. Den strategiska betydelsen för svensk skogsindustri är uppenbar. I Sverige förstörs årligen stora arealer av skog och grödor på grund av ogynnsamma förhållanden. En liten ökning av stresstoleransen hos våra vanligaste grödor och träd skulle dramatiskt förbättra växters produktivitet under stressförhållanden. Det är mycket troligt att forskningsresultaten kommer att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen inom växtbiologin. Strand är också involverad i SweTree Technologies AB.

Populärvetenskaplig beskrivning