Hoppa till innehåll
EN In english

Inbyggda regelsystem i nätverksmiljö

Diarienummer
A4 ING:31
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Forskningsområdet är inbyggda reglersystem i nätverksmiljö. Målet är att etablera ett laboratorium för nätverkande inbyggda system. Idag saknas tillförlitliga verktyg för syntes och analys av inbyggda system i nätverksmiljö. Projektet syftar till att utveckla systemteoretiska metodiker för syntes av storskapliga system som är robusta vid dynamiska variationer. Tre områden definieras: distribuerad styrning med inbyggda system, nätverksstyrningsprotokoll för realtid, mobila nätverkande system. Projektets resultat förväntas vara av systemteknisk karaktär och kunna användas inom olika tillämpningsområden, t ex inom bilindustri, kraftöverföring, medicinsk teknik, multimedia m m. Nya systemteorier utgör en grund för design av helt nya optimerande funktioner i nätverkande dynamiska system.

Populärvetenskaplig beskrivning